previous arrow
next arrow
Slider

Studia podyplomowe

Wraz z partnerską uczelnią wyższą realizujemy studia podyplomowe z zakresu zarządzania, psychologii, bezpieczeństwa czy nauk pedagogicznych. 

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi
  • certyfikat potwierdzający posiadane kompetencje wydany przez IFED
  • certyfikat potwierdzający posiadane kompetencje wydany przez szwajcarską jednostkę akredytującą Z Way to Excellence AG (dotyczy studiów Executive MBA)
  • inne określone w specyfikacji kierunku

Zapoznaj się z ofertą studiów podyplomowych:

Executive Master of Business Administration

Uzyskaj uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).
Bezpieczeństwo
Wspieranie rozwoju osobistego
Organizacja i zrządzanie w oświacie
Przygotowanie pedagogiczne
Pedagogika specjalna
Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia