previous arrow
next arrow
Slider

Obsługa prawna firm

Pomagamy rozwiązać wszelkie problemy prawne, które pojawiają się w firmie.
Zakres usług Kancelarii obejmuje obsługę prawną przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Specjalizujemy się w branży budowlanej, TSL i medycznej.
KLM

Jeśli praca prawnika ma być swoistą walką o sprawiedliwość, to misją Kancelarii adwokackiej powinien być spokój jej Klientów.
Nasza Kancelaria łączy w sobie doświadczenie z ciągle pogłębianą wiedzą prawniczą. Zespół Kancelarii składa się zarówno z praktyków, jak również z teoretyków prawa, co często owocuje nieszablonowymi pomysłami rozwiązań zawiłych problemów prawnych.
Obsługą spółek i innych podmiotów prawa gospodarczego zajmujemy się kompleksowo. Doświadczenie i wiedzę z zakresu zarządzania czerpaliśmy z wielu źródeł. Możemy poszczycić się kadrą posiadającą tytuły Master of Business Administration (MBA) na poziomie Executive. Kancelaria oferuje pomoc członkom zarządu spółek kapitałowych w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Specjalizujemy się również w obronie w sprawach karnych gospodarczych.

Obsługa podmiotów z zakresu służby zdrowia wraz z kompleksowym szkoleniem personelu medycznego w zakresie prawa, to kolejna z gałęzi działalności Kancelarii, która znalazła uznanie w oczach naszych klientów. Również w tym przypadku, kadra naszej Kancelarii wyróżnia się wykształceniem w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz tytułem Master of Public Health (MPH). Naszym celem jest ochrona interesów i dobrego imienia lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego w zakresie błędów medycznych.

Poprzez działalność szkoleniową staramy się pogłębiać świadomość prawną współpracujących z nami osób i podmiotów.

Wiedza
i doświadczenie

Obsługa prawna firmy to zapewnienie spokoju. Czasami trzeba przeprowadzić skuteczną windykację należności, czasami reprezentować firmę w sporze pracowniczym, innym razem skonsultować projekt ważnej umowy. We wszystkich sprawach gwarantujemy spokój.

Kompleksowe wsparcie

Spory sądowe we wszystkich rodzajach spraw prowadzone są od początku, do końca we wszystkich instancjach. W razie potrzeby bierzemy również udział w negocjacjach handlowych.

Poufnosć – tajemnica adwokacka

Bardzo poważnie podchodzimy w Kancelarii do tajemnicy adwokackiej. Nasi Klienci mogą być pewni, że wszystkie przekazane informacje zostaną tajemnicą.

Nasz zespół

Łukasz Mikulski – adwokat,
mgr prawa, założyciel kancelarii

Adwokat, mgr prawa, ukończył studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na poziomie Executive oraz studia Doctor of Business Administration (DBA).

Od 2012 roku członek Izby Adwokackiej w Częstochowie. Wyróżniony przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie za najlepiej zdany egzamin adwokacki w 2017 r. Od 2018 roku radny Rady Miejskiej w Lublińcu.

Ewelina Mikulska – mgr prawa

Magister prawa, ukończyła studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2011), studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim (2012) oraz studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia na WSZiA w Opolu (2019). W 2012 r. podjęła studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa medycznego i deontologii.

Sylwia Strzelczyk – mgr prawa

Magister prawa, ukończyła studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). Przez wiele lat w branży windykacji należności. Z kancelarią związana od 2017 roku.

Konrad Wozikowski – adwokat, mgr prawa

Adwokat, mgr prawa, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2012). Od 2012 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (2017) oraz z zakresu prawa zamówień publicznych w SGGW w Warszawie (2018). Jego praktyka zawodowa skupia się wokół prawa nowych technologii, własności intelektualnej, prawa umów i prawa gospodarczego.

Marco Monetti – adwokat, mgr prawa

Adwokat, mgr prawa, ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salerno (Włochy) 1999 r. Związany z rodzinną kancelarią prawną działającą od 1922 roku. Założyciel Studio Legale Monetti & Associati. Specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym. Występuje w Sądzie Najwyższym w Rzymie.