previous arrow
next arrow
Slider

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (Executive MBA) organizowane są przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi we współpracy z Z-WAY to excellence AG ze Szwajcarii

Studia Executive MBA charakteryzują się innowacyjnym podejściem do zagadnień zarządzania i biznesu.

To odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na poszerzanie kwalifikacji kadr, a tym samym doskonalenie procesów zarządzania i funkcjonowania organizacji. 

Postęp technologiczny, duża konkurencja wymagają ciągłego rozwoju i coraz szybszego reagowania na nieustannie zmieniające się wymogi rynku. Studia Executive MBA ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji menadżerskich i implementację nowoczesnego podejścia w kreowaniu modeli biznesowych.

Uzyskaj uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Z-Way to excellence AG

Zdobądź tytuł MBA studiując na uczelni posiadającej międzynarodową akredytacje programu.
Zakres akredytacji

Program studiów umożliwi Słuchaczom zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania strategicznego, elementami prawa gospodarczego prawa pracy, skutecznej komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą i rozwoju w przedsiębiorstwach, a także umiejętności zarządzania projektami.

Program studiów posiada międzynarodową akredytację wydaną przez Z-Way to excellence AG – szwajcarską jednostkę z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w opiniowaniu i akredytowaniu studiów w tym MBA, DBA, LL.M. i innych związanych z najwyższymi kompetencjami menedżerskimi (Executive Education).

Program studiów :

Członkowie Zarządów (CEO) członkowie Rad Nadzorczych czy Dyrektorzy Finansowi (CFO) w swojej codziennej pracy stają przed trudnym wyzwaniem. Moduł/ Przedmiot ten wskaże odpowiedzialności i ryzyko prawne będące konsekwencją osób zarządzających i nadzorujących spółki. Compliance w przedsiębiorstwie – zgodność z istniejącymi przepisami prawa.  

Słuchacze poznają podstawowe zasady ekonomii menedżerskiej, etapy procesu decyzyjnego, zasady zarzadzania ryzykiem finansowym. Zapoznają się również z zasadami controlingu finansowego.

Słuchacze poznają podstawowe zasady ekonomii menedżerskiej, etapy procesu decyzyjnego, zasady zarzadzania ryzykiem finansowym. Zapoznają się również z zasadami controlingu finansowego.

Twój głos i wizerunek jest twoja wizytówka. Co i jak mówić podczas wystąpień publicznych? Jak sposób wypowiedzi wpływa na twój odbiór, oraz jak widzi cię kamera?  Przedmiot poświęcony będzie tematyce kreowania wizerunku i marki osobistej

Przedmiot ten prezentuje czym jest strategia biznesowa i jak ją tworzyć. Wskazuje kierunki tworzenia i wdrażania strategii w przedsiębiorstwie. Prezentuje techniki zarządzania strategicznego i modelowanie biznesowe jako narzędzie zarzadzania strategicznego. Prezentowane będą nowoczesne podejście do planowania strategicznego i innowacji modelu biznesowego oraz strategia błękitnego oceanu.

Przedmiot wskazuje czym jest etyka biznesu i jaki ma wpływ na kształtowanie wizerunku organizacji. Jak CSR rozwija się w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz jaka rolę odgrywa w administracji publicznej.  

Jak skutecznie zarządzać zmianą w organizacji? Przedmiot zaprezentuje typologie procesu zmian i podstawowe teorie zarządzania. Cykle i etapy życia organizacji oraz elementy gotowości do zmiany, role przywództwo i komunikacji w procesie zmiany.  Przedstawiona zostanie rola lidera i zespołu w procesie zmiany.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć – wprowadzenie do marketingu i jego funkcji w przedsiębiorstwie. Zaprezentowanie podstawowych zasad marketingu, wskazanie trendów oraz błędów poznawczych w marketingu. Słuchacze pozyskają wiedzę jak podejmować decyzje na podstawie analiz marketingowych, oraz jakie strategie i modele marketingowe stosować w przedsiębiorstwie.

Czym jest ład korporacyjny i jakie instrumenty nadzoru korporacyjnego występują. Poznamy modele ładu korporacyjnego w odniesieniu do Sp. z o.o. i S.A. dowiemy się jak globalizacja wpływa na ład nadzorczy i jakie są źródła jego regulacji. Jak zarządzać ryzykiem.

W ramach przedmiotu Słuchacz zapozna się z podstawami prawnymi niezbędnymi do działania przedsiębiorstwa. Wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia prawa handlowego, prawa inwestycyjnego czy elementy prawa zamówień publicznych.

Przedmiot prezentuje Słuchaczowi podstawy prawne z zakresu zatrudnienia, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników. Wskazuje możliwości rozwiązania umów o prace. Rozróżnianie pojęć umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz podstawowych zasad zatrudnienia pracowników , a także elementy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji  w miejscu pracy. Kontrakty w perspektywie Rad Nadzorczych i Członków Zarządu.   

Słuchacze będą mogli zapoznać się z pojęciem negocjacji  i komunikowania jako elementem niezbędnym do osiąganiu celów w życiu zawodowym. Wskazane zostaną modele negocjowania różnych kultur i ich cech charakterystyczne. O jakich elementach procesu negocjacyjnego nie możesz zapomnieć aby skutecznie negocjować i jakie są ich etapy. Zaprezentowana zostanie komunikacja i jej podstawowe bariery i błędy. Techniki aktywnego słuchania niezbędne w procesie komunikacji. Słuchacze dowiedzą się jak sprawić dobre wrażenie podczas rozmowy.

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami nadzoru właścicielskiego, zarządzaniu mieniem państwowym i zasadach nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach.

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy coachingowej. Poznają rolę lidera w procesie zarzadzania zespołem. Dowiedzą się kim jest przywódca i jakie są etapy jego rozwoju. Dowiedzą się jak budować zespół oparty na komunikacji.

Przedmiot prezentuje czym jest projekt i jak go realizować. Wyjaśnione zostają pojęcia zarządzania procesem projektowym Agile i Waterfall. Zaprezentowane zostanie planowanie i nadzór nad realizacją zadań w przedsiębiorstwie.

Słuchacz pozna podstawowe narzędzie Lean. Zapozna się z pojęciem optymalizacji procesów biznesowych w oparciu o BPMN 2.0 oraz zarządzaniem systemami jakości w przedsiębiorstwach. Słuchacz pozna założenia systemu Toyoty oraz narzędzia jakości wykorzystywane w nowoczesnych organizacjach. 

Słuchacze zapoznają się z elementami psychologii kierowania i przywództwa. Poznają psychologię decyzji menedżerskich. Wskazane zostaną konflikty i rola komunikacji w organizacji.  Dowiedzą się czego potrzebują ludzie w organizacji i za czym podążają? Poznają role zarządzania i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Przedmiot prezentuje zasady protokołu dyplomatycznego i podstawy savoir vivre. Słuchacz pozna etykietę menedżera czyli zasady jak wzbudzić zaufanie do siebie i reprezentowanej firmy. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – zasada 30 sekund.

Słuchacze zapoznają się z zasadami Projektowania i tworzenia modeli biznesowych w organizacjach. Dowiedzą się jak wykorzystywać Modele biznesowe w kreowaniu nowych strategii.  

Przedmiot prezentuje jak zarządzać kompetencjami w organizacji . Słuchacze dowiedzą się czym jest talent i jak zarządzać  talentami w organizacji – odkrywanie i wzmacnianie talentów. Zapoznają się z klasyczna strukturą HR.

Wykład prowadzony przez eksperta w wybranej, niszowej dziedzinie zawiązanej bezpośrednio w biznesem.
Podczas ostatniej edycji realizowano:
Znaczenie improwizacji w biznesie 
Zaprezentowanie Słuchaczowi czym jest improwizacja stosowana. Co sprawia że zespoły działają skutecznie. Wpływ kompetencji indywidualnych na pracę zespołu. Jak rozwijać inteligencję emocjonalna.  Skuteczna technika postępowania gdy brakuje ci scenariusza ? To improwizacja  

0
Edycji studiów Executive MBA zrealizowaliśmy​
0
Absolwentów uzyskało tytuł MBA
0
Tylu partnerów posiadamy na terenie UE​
0
W tylu krajach UE organizujemy studia

Studia Executive Master of Business Administration to elitarne studia podyplomowe, skierowane  do urzędników, przedsiębiorców, menedżerów, kadry kierowniczej różnego szczebla, a także pracowników skoncentrowanych na rozwoju osobistym i awansie zawodowym.

Absolwent otrzymuje następujące dokumenty:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego - 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim,
Certyfikat potwierdzający kwalifikacje stanowiące warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Certyfikat potwierdzający nadanie tytułu MBA w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Z-WAY to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii
Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez UNS
Certyfikat Risk Manager wydany przez partnera programu Institute for Executive Development (IFED)
  • Czas trwania: 2 semestry / 190 godzin / 60 pkt ECTS
  • Tryb: niestacjonarne/zaoczne/online
  • Zajęcia realizowane są w weekendy (Sb – Nd), obejmują 10 dwudniowych zjazdów oraz Case Study (30 h pracy praktycznej Słuchacza). Proponujemy elastyczne podejście do nauki. Zajęcia mogą być realizowane zarówno stacjonarnie jak i formie online
  • Warunki ukończenia: zaliczenie przedmiotów w toku studiów oraz przygotowanego w ramach projektu Case Study, który przedstawiany jest komisji egzaminacyjnej.
  • Promocyjny koszt studiów – 9 900 zł
  • Wpisowe – 400 zł

Rejestracja odbywa się na platformie partnera:
Rekrutacja na studia Executive MBA

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt pod adresem e-mail: podyplomowe@ifed.pl

Nie zwlekaj, obowiązuje LIMIT miejsc! Zapisz się jeszcze dzis!